TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE AI SITE-ULUI

1. Salina Corbeanca este numele de brand al operatorului economic S.C SALINA CORBEANCA S.R.L

2. Continutul site-ului (text, fotografii, etc) este integral si exclusiv proprietatea Salina Corbeanca si nu poate fi copiat sau distribuit, in forma exacta sau adaptata fara acceptul scris al societatii.

3. Fotografiile apartin Salina Corbeanca, sunt cu titlu de prezentare si nu obliga cu nimic societatea.

 

DATE PERSONALE, POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Prelucrarea datelor cu caracter personal – precum numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon ale unei persoane vizate – se va efectua de fiecare dată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul”) și în concordanță cu reglementările de protecție a datelor specifice țării în care operează Salina Corbeanca. 

Prin intermediul acestei Politici compania noastră ar dori să informeze publicul general despre natura, amploarea și scopul pentru care colectam și procesăm date cu caracter personal. Pe lângă acestea, persoanele vizate sunt informate și asupra drepturilor de care beneficiază, drepturi reglementate de Regulament. În calitate de operator, Salina Corbeanca a implementat măsuri tehnice și organizaționale ca să asigure protecția completă a datelor personale.

Numele și adresa operatorului: SC Salina Corbeanca SRL

C.U.I: 37826797

Sediul: Șos. Unirii, nr. 2, Corbeanca, Ilfov

Adresa ofițerului de protecție a datelor: SalinaCorbeanca@gmail.com

 

Salina Corbeanca va prelucra și stoca date personale ale persoanei vizate numai pe perioada necesară pentru a-și îndeplini scopul de stocare sau pe perioada care este prevăzută de către legiuitorul european sau de către alte legi aplicabile. Dacă scopul stocării nu este aplicabil sau dacă perioada de stocare prevăzută de legislația aplicabilă în vigoare expiră, datele personale sunt șterse, în concordanță cu cererințele legale.


 

Drepturile persoanei vizate

1. Dreptul de acces al persoanei vizate

În vederea exercitarii dreptului de acces, persoana vizata poate oricând să contacteze Salina Corbeanca pentru a obtine un raport al datelor cu caracter personal, printr-o solicitare scrisă.

2. Dreptul de rectificare 

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci cand acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificari sau necesita a fi completate.

3. Dreptul la ștergere

Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal dupa cum urmeaza: 

a) atunci cand datele nu mai sunt necesare in scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, 

b) persona vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, 

c) persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament și nu există temeiuri legale pentru prelucrare sau persoana vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(2) din Regulament,

d) datele cu caracter personal au fost procesate in mod illegal sau o dispozitie legala in vigoare impune stergerea acestora.

 

4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține restrictionarea prelucrarii, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică: 

 •  acuratețea datelor personale este contestată de persoana vizată

 • prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restrictionarea utilizării lor

 • societatea nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoana vizată pentru unitate, în vederea exercitării unor drepturi

 • persoana vizată s-a opus prelucrarii în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament până la verificarea dacă temeiurile legitime ale Salinei Corbeanca prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

 

5. Dreptul la portabilitatea datelor

 Fiecare persoană vizată are dreptul sa solicite transferarea datelor cu caracter personal catre o terta persoana sau catre insasi persoana vizata.

 

6. Dreptul la opozitie

 Fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune oricand, din motive care au legătură cu situația sa particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Aceasta se aplică și crearii de profiluri. 

Salina Corbeanca nu va mai prelucra date personale în eventualitatea unei opozitii, decât dacă putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. 

Dacă Salina Corbeanca prelucreaza date personale pentru scopuri de marketing direct, acolo unde exista un consimtamant prealabil, persoana vizată va avea dreptul să se opuna oricând la prelucrarea datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Aceasta se aplică crearii de profiluri până în punctul în care este în relație cu un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată obiectează la prelucrarea realizată de Salina Corbeanca pentru scopuri de direct marketing, atunci societatea nu va mai procesa datele sale personale în aceste scopuri.

 În plus, persoana vizată are dreptul, pe temeiuri legate de situația sa particulară, să obiecteze la prelucrarea datelor sale personale de către Salina Corbeanca pentru scopuri de cercetare științifică sau de cercetare istorică, sau pentru scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89(1) din Regulament, decât dacă prelucrarea e necesară pentru realizarea unei sarcini îndeplinite în interes public.

 

7. Luarea deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri

Fiecare persoană vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la aceasta sau în mod similar o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate.

 Salina Corbeanca va implementa măsuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea societății, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

 

8. Dreptul de a retrage consimțământul

 Fiecare persoană vizată are dreptul să-și retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

 

9. Dreptul de a formula o plangere autoritatii de supraveghere – in cazul in care persoana vizata apreciaza ca drepturile sale legitime in legatura cu operatiunile de prelucrare a datelor personale au fost incalcate, aceasta se poate adresa cu o plangere in acest sens Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. 

Daca doriti sa va exercitati drepturile sau sa ne transmiteti o notificare / cerere va rugam sa ne contactati la datele de contact indicate in prezenta Politica. Salina Corbeanca va va raspunde in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile. Pentru orice intarzieri va vom anunta si va vom oferi motivele justificate ale intarzierii.

 

Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală

Cerința necesară pentru a încheia un contract; 

Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; 

consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date

 

Clarificam faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea.

Salina Corbeanca aplica un cadru intern de politici si standarde minime privind protectia datelor cu caracter personal. Aceste politici si standarde sunt acualizate periodic pentru a corespunde reglementarilor si evolutiei pietei. In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare luam masuri tehnice si organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) tocmai pentru a asigura confidentialitatea si integritatea datelor cu caracter personal precum si pentru a asigura cadrul necesar prelucrarii acestora.

 

Date personale pe care le prelucram

Politica noastră personală de confidențialitate a datelor reglementează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră. Puteți vedea politica noastră de confidențialitate a datelor cu caracter personal la Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal. SC Salina Corbeanca SRL  este un operator de date cu caracter personal. Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

• Nume și prenume

• Judet si oras

• Număr de telefon

• E-mail

 

Cu consimțământul dumneavoastră va solicitam datele personale pentru a vă oferi următoarele servicii:

• Nume și prenume, Nume companie – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica

• E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu dumneavoastră pentru a vă rezolva problema sau a va comunica newslettere

• Număr de telefon – vă vom contacta pentru progamare sauin vederea rezolvarii unei probleme.

• Funcționarea site-ului www.Salina-Corbeanca.ro

• Adresă IP – filtrarea și detectarea atacurilor din internet

 

Durata reținerii datelor

Pentru newsletter vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de viață a newsletter-ului sau până când ne veți notifica că nu mai doriți să primiți newsletter-ul. După această perioadă, datele dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil.

Drepturi personale

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactati pe e-mail.

 

Dacă doriți să inaintati o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail - SalinaCorbeanca@gmail.com. Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a soluționa problema ridicată. De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.


 

DESPRE COOKIES - POLITICA DE COOKIES

1. Politica de utilizare cookies

Aceasta politica se refera la cookies si paginile web operate de Salina Corbeanca SRL.

2. Ce este un cookie?

Un cookie este un fisier text de mici dimensiuni, format in general din identificatori, nume ale website-urilor litere si numere, căruia utilizatorul, cand navigheaza pe pagina web prin intermediul unui browser web (ex: Internet Explorer, Chrome, etc.), ii poate permite sau nu instalarea prin stocare pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente folosite de acesta. Fișierul cookie este “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informațiile de pe hard disk-ul utilizatorului).

3. La ce sunt folosite cookies?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea către acesta a unui conținut adaptat preferințelor sale. Cookies asigura utilizatorilor o experiența plăcută de navigare si susțin eforturile Salinei Corbeanca pentru a oferi servicii confortabile utilizatorului, cum ar fi: preferințele in materie de confidentialitate online, produse sau publicitate. Cookies sunt utilizate in pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa înțelegem modul in care un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si conținutului acestora.

4. Ce tipuri de cookies folosim?

Folosim doua tipuri de cookies: de sesiune - fișiere temporare ce rămân in terminalul utilizatorului pana la inchiderea sesiunii de navigare sau închiderea aplicației (browser-ului web) persistente - fișiere care rămân in terminalul utilizatorului pe o perioada definită de parametrii acelui cookie sau până sunt șterse manual de utilizator.

5. Cum sunt folosite cookies de către acest site?

O vizita pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookies, in funcție de consimtamantul exprimat de utilizator:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului;

 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor;

 • Cookie-uri de inregistrare;

 • Cookie-uri pentru publicitate;

 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Exemple privind utilitatea cookies (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – produse si servicii.

 • Oferte adaptate intereselor utilizatorilor;

 • Retinerea detaliilor de autentificare (utilizator si parola);

 • Reținerea filtrelor de protectie a copiilor privind conținutul pe Internet (optiuni family mode, functii safe search);

 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;

 • Furnizarea de publicitate relevanta pentru utilizator;

 • Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analitice – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex.: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceasta analiza a utilizarii lor pentru a imbunatati continutul acestora in beneficiul utilizatorului.

Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar daca utilizatorul isi exprima consimtamantul expres si neechivoc in legatura cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate. Utilizatorul isi poate retrage consimtamantul in orice moment prin modificarea setarilor aferente browser-ului utilizat.

Detalii privind modificarea setarilor browserelor puteti gasi pe website-urile dezvoltatorilor browserelor.

6. Ce date contin cookies?

In cele mai multe cazuri, cookies nu identifica in mod direct utilizatorii de Internet, ci terminalul de pe care acestia au accesat anumite pagini web. Aceste date sunt criptate intr-un mod care nu permite accesul neautorizat al tertilor.

7. Retentia si stergerea cookies

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookies pe terminalul utilizatorului in mod implicit. Aceste setari pot fi modificate de catre utilizator astfel incat administrarea automata a cookies sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand cookies sunt trimise catre terminalul sau.

8. Actualizari ale politicii de cookies

Salina Corbeanca poate actualiza prezenta politica de cookies pentru a reflecta schimbari ale diverselor cookies folosite in scop operational, juridic sau de reglementare. Va rugam sa cititi regulat politica de cookies pentru a va asigura ca sunteti informat corespunzator cu privire la modul in care utilizam cookies. Data prezentei politici este actualizata in antetul acestei sectiuni.

Toate drepturile rezervate ©2018 by S.C. Salina Corbeanca S.R.L 

head-logo1.png